PREP – Undervisningstemaer

Nogle centrale temaer i undervisningen:

unspecified
Forventninger og roller

Alle har bevidste og ubevidste forestillinger og forventninger om parforhold og familieliv. Disse forestillinger tages med ind i forholdet og præger synet på partneren. Kurset lægger op til at arbejde med egne forventninger og roller.

Kommunikation
Kommunikation er en af de vigtigste faktorer i parforholdet. Mange par bruger meget tid på at snakke, men taler forbi hinanden eller glemmer at lytte. Mange føler sig ikke forstået af deres partner. PREP-kurset underviser i tydelig kommunikation på en enkel måde og giver hjælp til at håndtere forskellighed.

Faresignaler
Forskere har fundet ud af, at der er 4 negative mønstre, som rigtig mange par uforvarende kommer til at sidde fast i. Disse 4 faresignaler arbejdes der meget med på kurset, og der gives redskaber til at identificere og modarbejde disse negative kommunikationsmønstre.

Problemløsning
De fleste par oplever konflikter. PREP giver brugbare redskaber til håndtering af konflikterne, når de opstår.

Tilgivelse
I et parforhold kan det ikke undgås, at man kommer til at gøre hinanden ondt. Kurset prøver at give forståelse for, at tilgivelse er et centralt og livsbekræftende begreb, som kan hjælpe par til at leve sammen.

unspecified-2

Seksualitet og sensualitet
Fysisk nærvær kan være med til at skabe glæde, tryghed og nærhed. Samtidig er det også et sårbart og vanskeligt felt. PREP sætter fokus på, hvordan man kan skabe rammer for intimiteten i parforholdet i en travl hverdag.

Værdier
Værdier og livssyn styrer flere ting i parforholdet end man umiddelbart forestiller sig. Kurset giver udfordringer og opgaver, der sætter fokus på disse værdier og guider til at finde fælles værdier.

Venskab, hygge og humor
Hverdagen har mange krav og udfordringer, og livet rummer mange alvorlige aspekter. PREP-kurserne sætter fokus på vigtigheden af, at man også giver både plads og næring til glæde og venskab i parforhold og familieliv.

Engagement og forpligtelse
Forskning viser, at det har en positiv indflydelse på forholdet, at par grundlæggende vil hinanden. Kurset belyser, hvor vigtigt engagement i parforholdet er.

PREP forside

Aktuelle kurser er annonceret under “Nyheder”

Comments are closed.

 • OM OS

  Gunhild: Psykoterapeut og medlem af Psykoterapeut foreningen (MPF)
  Mads: Prep instruktør, Insight Focuset terapeut (3½ år)og Efterskolelærer
 • Stay Connected

 • KONTAKT

  Barak
  Bemærk adresseændring pr. 1./7. 2019:
  Frydenlund 243, 7120 Vejle Ø
  Nuværende adresse:
  Gabelsparken 31
  6740 Bramming
  Tlf.: 4041 3085
Copyright Barak | 2014 | CVR: 3124 2754 |