Hvor kommer det fra?

I Danmark er PREP udviklet med inspiration
fra det norske og amerikanske PREP.

Om PREP

Modum Bads Samlivscenter i Norge har igennem de sidste mange år uddannet kursusledere, som udbyder parkurser i offentligt og privat regi.

Mange samlivskurser er i Norge en integreret del af det offentliges tilbud til familier. At forebygge samlivsproblemer ses som et samfundsanliggende. For eksempel tilbydes der parkurser til forældre, der lige har fået deres første barn.

Center for Familieudvikling arbejder for, at PREP får samme udbredelse i Danmark. Centeret oversætter og bearbejder PREP-materialer til danske forhold.

Hvem kan have glæde af et PREP-kursus?

Kurserne er for par i alle aldre og Livsfaser. Nyetablerede par kan få gode kommunikationsvaner fra starten af deres forhold. Par, der har levet sammen i længere tid, kan få hjælp til at bryde dårlige vaner samt inspiration til at videreudvikle det, som er godt i deres forhold.

PREP er skabt som et forebyggende program. Det betyder, at det er rettet til par, som er motiverede for at blive sammen og arbejde med deres relation. Det retter sig således ikke til par, der er gået fra hinanden.

Vi er bevidste om, at mange par, der søger hjælp, er i tvivl, om de skal være sammen. Kurset er dog ikke er lavet til par i denne fase. Derfor arbejdes der ikke eksplicit med denne tvivl eller disse valg. Alligevel kan både PREP for par – med dette in mente – indgå som et vigtig led i en svær og vigtig afklaringsproces.

Kurset er ikke målrettet par med misbrugsproblemer, problemer med alvorlig vold eller psykisk sygdom. Søg da hjælp hos din kommune.

PREP og forskning

PREP er baseret på næsten 30 års forskning. En forskning, der har til formål at undersøge, hvad der kan gøres for at skabe bedre relationer i parforhold.

PREP-konceptet er udviklet på baggrund af denne forskning med det formål at lave kurser, som kan hjælpe det enkelte par med at skabe rammen for et sundere parforhold og bedre trivsel i familien.

Studier har vist, at par, der lærer at anvende principperne bag PREP, har større mulighed for at blive sammen.

Tillige har evalueringerne fra PREP vist, at de, der har gennemgået PREP, har oplevet en bedring, målt på deres tilfredshed i relationen. De oplever færre problemer og har mere positiv interaktion og kommunikation med hinanden.

I en tysk opfølgningsundersøgelse (1998) havde par, der havde gennemgået PREP, 5 år senere en skilsmisserate på 4%, mens en kontrolgruppe, som ikke havde været på PREP-kursus, havde en skilsmisserate på 24%.

Kontakt mig

Du er meget velkommen til at ringe og få en uforpligtende snak med mig om hvordan vjegi kan hjælpe dig.

Mads
Tlf.: (+45) 40 41 30 85
Mail: mads@barak.dk