At være pårørende

Eller nær ven til et menneske der har problemer, kan medføre stor magtesløshed.

Hvordan forholder jeg mig, når en af mine nærmeste kæmper med

  • Sygdom
  • Spiseforstyrrelser
  • Selvmordstanker
  • Tyveri, uærlighed eller vold
  • Seksuelle problemstillinger
  • Seksuelle overgreb.

Pårørendeterapi kan være en god hjælp til at afklare følelser og give bedre redskaber til at takle samværet.

Vi kan ikke ændre andres liv, men vi kan gøre noget ved det, det gør ved os. Når vi gør det, giver vi os selv mulighed for at støtte vore kære bedst muligt

der er håb